Lil Pump

Lil Pump – Gucci Gang

“Gucci Gang” Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang (Gucci gang!) Spend ten racks on a new chain My bitch love do cocaine, ouu I fuck a bitch,…